Steelco exs1200 extra shelf 1200 x 400d white satin

Price: $46.00

STEELCO EXTRA SHELF 1200 X 400MM WHITE SATIN
SKU: 7041761